Skip navigation

Bestemmelser vedrørende tavshedspligt m.v.

Psykologers tavshedspligt fremgår af § 21, stk. 2 i lov om psykologer m.v.

Det fremgår heraf, at alle psykologer er omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt i kapitel 16 (straffelovens §§ 152 og 152 c-f).

Dette medfører, at alle psykologer er omfattet af den almindelige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens § 170, stk. 3. Herudover er psykologer, der handler i offentligt eller dermed ligestillet erhverv, fortsat omfattet af den særlige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens § 169. Begge bestemmelser er i retsplejelovens kapitel 18.

Se også uddrag af Socialministeriets skrivelse af 23. marts 2000 om tavshedpligt og vidneudelukkelsesregler nedenfor.

Herudover kan der henvises til bestemmelser om tavshedspligt m.v. i forvaltningslovens kapitel 8 (§§ 27-32).

 

Straffeloven

Forvaltningsloven