Skip navigation

Psykolognævnet har til opgave at autorisere psykologer samt at føre tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke.

Aktuelt

Psykolognævnet har fået ny postadresse:

Psykolognævnet, Ankestyrelsen, 7998 Statsservice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykolognævnet har pr. maj 2014 besluttet, at det fremover er muligt at medregne op til 40 timers fjern-supervision til autorisation. Se nærmere herom i Psykolognævnets retningslinier med tilføjelse fra maj 2014. 

Forsidebillede fra psykolognævnets beretning

Beretning

Beretningen indeholder oplysninger om nævnets virksomhed, nævnets sammensætning og lovgrundlaget for nævnets virksomhed.

Billede af blanketter

Ansøgninger

Vil du ansøge om autorisation som psykolog? Find ansøgningsskema og relevante blanketter her.

Bilede af spørgsmålstegn

Spørgsmål

Se oversigten over hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) her. Du er også velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.